มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 

กิจกรรม..รับน้องประจำปี2557


กิจกรรมการรับน้อง ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2557
    กิจกรรมต้อนรับนักเรียนหรือนักศึกษาใหม่ คือ กิจกรรมที่นิสิตรวมถึงนักศึกษาหรือนักศึกรุ่นพี่ จัดขึ้นสำหรับ นักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการศึกษา 
    เป้าหมายเพื่อทำให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ของสถานศึกษานั้น และเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมสถานศึกษานั้น ในขณะเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากการประพฤติตัว ไม่เหมาะสมของรุ่นพี่ในการใช้อำนาจที่ไม่ถูก ทำให้มีการถกเถียงกันในสังคมไทย

กิจกรรม..ดอกคูณเกมส์ 2557กิจกรรมดอกคูณเกมส์ประจำปี 2557 เป็นกิจกรรมกีฬาสีของมหาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 
วันที่ 9 10 11 ตุลาคม 2557 เป็นจำนวน วัน
ซึ่งกิจกรรมกีฬาที่นำมาเสนอก็คือ สแตนเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์ของคณะครุศาสตร์ สาขาพลศึกษา สาขาการคึกษาปฐมวัย สาขาภาษาอังกฤษ สาขาเทคโนโลยีสานสนเทศ 
เป็นการประกวดสแตนเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์ที่มีการร้องเพลงประกอบทาทางในการแสดงให้ดูสวยและน่าชมยิ่งขึ้น
และสิ่งที่น่าภูมิใจก็คือ การประกวดสแตนเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์ของคณะครุศาสตร์ประจำปี 2557       ได้รับการชนะเลิศอันดับที่ 1 จำทำเป็นที่หน้าภูมิใจเป็นอย่างมาก
           

กิจกรรม..การปั่นจักรยาน


             การปั่นจักรยานของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 จำนวน 58 คน                                              สถานที่จัดปั่น บริเวณรอบๆอำเภอจอมบึง
             ปั่นเพื่อ สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายได้ทุกส่วน สร้างความสามัคคีในการร่วมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ และนักศึกษาที่ไม่ใช่คนในพื้นที่จะได้รู้ถึงพื้นที่รอบๆของ อำเภอจอมบึง